Zdrav življenjski slog

Življenjski slog ima pomemben vpliv na naše zdravje. Medtem, ko zdrav življenjski slog pripomore k našemu zdravju in kvaliteti življenja, ima nezdrav življenjski slog velik vpliv na pojav kroničnih nenalezljivih bolezni: srčno-žilna obolenja, debelost, sladkorna bolezen, osteoporoza… Zato je pomembno, da se zavedamo pomena zdravega življenjskega sloga in z vsakodnevnimi odločitvami poskrbimo za dolgoročno naložbo v svoje zdravje.

Kako opredelimo življenjski slog?

Življenjski slog predstavlja posameznikov način življenja oz. njegovih obnašanj v določenem časovnem obdobju, ki so lahko zdravju naklonjena ali zdravju škodljiva. Oblikujemo ga že od otroštva pod vplivom življenjskih razmer in osebnih izkušenj. Nanj pomembno vplivajo obnašanje starštev ter ožjih družinskih članov, izobraževanje, zdravstveno varstvo v domačem okolju in drugi socialni ter okoljski dejavniki. Poleg omenjenih vplivov okolja lahko na zdrav življenjski slog v veliki meri vplivamo tudi sami, s konsistentnimi odločitvami in zdravju naklonjenim obnašanjem.

Med pomembne elemente zdravega življenjskega sloga spadajo: telesna dejavnost, prehrana, obvladovanje stresa, uporaba drog (alkohol, tobak, prepovedane droge), spanje, spolnost, ustna higiena ter skrb za varnost.

Želite izboljšati svoj življenski slog?

Telesna zmogljivost

Izboljšajte vašo moč, gibljivost, vzdržljivost, koordinacijo in ravnotežje

Prehrana

Kako do pravilne, zdrave prehrane s primeri jedilnika

Stres

Spoznajte kaj je stres in kako se spopasti z njim

Spanje

Dobro spanje za dobro zdravje