Zdravstvena športna vzgoja

Se tudi vi pri svojem delu srečujete z vedno več učenci z nepravilno telesno držo, slabšimi gibalnimi kompetencami in prekomerno telesno težo?

Želite učence usmeriti na pravo pot aktivnega življenjskega sloga – pa na rednih urah športa enostavno ni dovolj časa?

Bi želeli nekaj nasvetov, ki so se preko desetletij izkušenj izpilili v uspešno izvajanje “zdravstvene športne vzgoje”?

Predstavljamo vam projekt v sodelovanju Arcus Kineziologije in OŠ Žiri – Zdravstvena športna vzgoja na spletu. Predstavljen je sistem ure in nabora vaj “dopolnilnega pouka” športa, ki v Žireh uspešno poteka že 40 let. Praktični del pa dopolnjujejo nasveti strokovnjakov z različnih področij, vključenih v samo izpeljavo projekta.

S skupnimi močmi lahko obrnemo krivuljo telesne zmogljivosti naših otrok v pravo smer!

Ste zraven?

Bogdan Erznožnik, prof. šp. vzg.

vodja zdravstvene športne vzgoje

Nina Istenič, mag. kin.

kineziologinja

Ida Rus, dr. med., spec. ped.

pediatrinja

zasl. prof. dr. Janko Strel

doktor kinezioloških znanosti

prof. dr. Marjeta Kovač

doktorica kinezioloških znanosti

Jaka Strel, dr. med., spec. druž. med.

specialist družinske medicine

prof. dr. Silvo Koželj

doktor psihologije

Kako vzpostaviti pouk zdravstvene športne vzgoje?

Bogdan Erznožnik, profesor športne vzgoje in vodja Zdravstvene športne vzgoje na OŠ Žiri, predstavi idejno zasnovo programa, organizacijo in strukturo vadbene ure.


BOGDAN ERZNOŽNIK je diplomiral leta 1982 na VŠTK v Ljubljani in se takoj zaposlil na OŠ Žiri kot učitelj Zdravstvene športne vzgoje (ZŠV). Pet let je pokrival pouk zdravstvene športne vzgoje na vseh treh osnovnih šolah v Poljanski dolini. S svojim delovanjem je vzpostavil pogoje za sistematičen in organiziran sistem dela na tem novem področju šolskega športa. Poleg ZŠV poučuje tudi kot učitelj športa na predmetni in razredni stopnji. Aktivno sodeluje pri načrtovanju in izpeljavi šol v naravi in športnih dni na OŠ Žiri. Ob pomoči sodelavcev je vpeljal tudi realiziranje izbirnih športov izven kraja bivanja.

Za učence, ki so bili člani šolskega športnega društva, je mnogo let organiziral športne priprave v Strunjanu, Medvedjem Brdu, Vrhu Svetih Treh Kraljev … V popoldanskem času deluje tudi kot trener košarke tako mlajših kot tudi starejših selekcij. S svojimi varovanci je tudi na tekmovalnem področju dosegel kar nekaj vidnih uvrstitev na nivoju države, tako na šolskih kot tudi klubskih tekmovanjih.

Svoje delo opravlja z veseljem in upa, da tudi strokovno. Hkrati pa si prizadeva, da je kot učitelj športa učencem za vzor, oporo in ob tem tudi dober vzgojitelj.

Nina Istenič, magistrica kineziologije, razloži, kako lahko z usmerjeno korekcijsko vadbo in ustreznimi vadbenimi nalogami usmerjeno razvijati gibalne sposobnosti učencev v sklopu Zdravstvene športne vzgoje.


NINA ISTENIČ je dodiplomski in magistrski študij kineziologije zaključila na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Že med študijem si je nabirala izkušnje z delom z različno populacijo tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Med drugim je bila vodja športnih dejavnosti na poletnem taboru za socialno ogrožene otroke iz New Yorka, kar poskuša prenašati tudi na delo z učenci pri zdravstveni športni vzgoji, kjer že tretje leto sodeluje kot kineziologinja. Zaposlena je v ambulanti Arcus Medici, kjer v sklopu Arcus Kineziologije izvaja kineziološko diagnostiko, svetovanje s področja telesne dejavnsoti in vodi vadbe za paciente. Je tudi avtorica in soavtorica več strokovnih prispevkov s področja športne diagnostike, preventive in telesne dejavnosti.

Bogdan Erznožnik, učitelj športne vzgoje, razloži, kako si pri vključevanju učencev k uram Zdravstvene športne vzgoje učitelji lahko pomagajo s podatki iz sistema SLOfit.


BOGDAN ERZNOŽNIK je diplomiral leta 1982 na VŠTK v Ljubljani in se takoj zaposlil na OŠ Žiri kot učitelj Zdravstvene športne vzgoje (ZŠV). Pet let je pokrival pouk zdravstvene športne vzgoje na vseh treh osnovnih šolah v Poljanski dolini. S svojim delovanjem je vzpostavil pogoje za sistematičen in organiziran sistem dela na tem novem področju šolskega športa. Poleg ZŠV poučuje tudi kot učitelj športa na predmetni in razredni stopnji. Aktivno sodeluje pri načrtovanju in izpeljavi šol v naravi in športnih dni na OŠ Žiri. Ob pomoči sodelavcev je vpeljal tudi realiziranje izbirnih športov izven kraja bivanja.

Za učence, ki so bili člani šolskega športnega društva, je mnogo let organiziral športne priprave v Strunjanu, Medvedjem Brdu, Vrhu Svetih Treh Kraljev … V popoldanskem času deluje tudi kot trener košarke tako mlajših kot tudi starejših selekcij. S svojimi varovanci je tudi na tekmovalnem področju dosegel kar nekaj vidnih uvrstitev na nivoju države, tako na šolskih kot tudi klubskih tekmovanjih.

Svoje delo opravlja z veseljem in upa, da tudi strokovno. Hkrati pa si prizadeva, da je kot učitelj športa učencem za vzor, oporo in ob tem tudi dober vzgojitelj.

Ida Rus, pediatrinja, ki opravlja sistematične preglede žirovskih osnovnošolcev, razloži, kaj opaža na pregledih in katere učence priporoči za vključitev v pouk Zdravstvene športne vzgoje.


IDA RUS je študij medicine zaključila leta 1992, kasneje je bila zaposlena kot splošna zdravnica v ZD Cerknica, od leta 2000 pa v ZD Škofja Loka. Specializacijo iz pediatrije je zaključila leta 2005. Nato je do leta 2016 delala v Otroškem dispanzerju v Škofji Loki, od 1. oktobra 2016 pa dela kot koncesionarka v Ambulanti Polhek, pediatrični ambulanti, večinoma v Žireh, občasno pa tudi v Gorenji vasi. Že vsa leta pa je vključena tudi v dežurno službo Ambulante za nujno medicinsko pomoč Škofja Loka.

Zasl. prof. dr. Janko Strel, ustanovitelj športnovzgojnega kartona, razloži, kateri so najpomembenjši poudarki pri skrbi za usklajen telesni in gibalni razvoj otrok.


DR. JANKO STREL je upokojeni redni profesor na Fakulteti za šport, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, član SLOfit skupine, strokovni sodelavec Zavoda FITLAB – Arcus Medici in Arcus Kineziologija, Žiri. V Cobisu dosegel 1081 enot, v Sicrisu v zadnjih 5 letih 434 točk, 196 citatov Wos in 178 Scopus. V zadnjem obdobju petih let sodeluje pri razvoju SLOfit sistema in analizi telesnega in gibalnega razvoja slovenskih otrok in mladine. V Arcus kineziologiji sodelujem pri diagnostiki telesnega fitnesa in izdelavi modelov gibalne vadbe otrok in mladine, odraslih in pri starostnikih. Sem soavtor modela »Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje«, ki na področju preventivne medicine udejanja športno in gibalno dejavnost v funkciji zagotavljanja boljšega zdravja in počutja. Sodelujem z ambulanto družinske medicine Arcus medici v Žireh, ki je po analizi 35 parametrov NIJZ »Zdrave občine«, najbolj zdrava občina v Sloveniji. Prejel državno nagrado na področju šolstva in Bloudkovo nagrado na področju športa.

Dr. Silvo Koželj s psihološkega vidika predstavi nekaj načinov, kako lahko raznolik nabor učencev pritegnemo k sodelovnju pri pouku Zdravstvene športne vzgoje.


DR. SILVO KOŽELJ je doktor psihologije in integrativni psihoterapevt. Tudi supervizor v izobraževanju. Je učni terapevt na Inštitutu za integrativno psihoterapijo. Član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, predsednik sekcije za Športno gibalno psihoterapijo v društvu SINTA, član častnega razsodišča Slovenskega združenja psihoterapevtov in svetovalcev in mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA. Habilitiran je kot asistent na Univerzi v Kopru, FAMNIT, oddelek za biopsihologijo, in je predavatelj na FUDŠ za področje psihoterapije. Dve leti je vodil psihoterapevtsko ambulanto na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Antistres kliniko dr. Koželj je ustanovil v letu 2019.

Prof. dr. Marjeta Kovač predstavi različne načine, kako lahko šole pouk Zdravstvene športne vzgoje vključijo v svoj program.


DR. MARJETA KOVAČ, doktorica kinezioloških znanosti, je enajst let je poučevala na različnih stopnjah šolanja, bila je svetovalka vlade, direktorica Zavoda za šport Slovenije, zdaj pa je zaposlena kot redna profesorica na Fakulteti za šport, kjer je nosilka številnih predmetov s področja didaktike športne vzgoje in telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine na dodiplomskem in podiplomskem ter doktorskem študiju. Je soavtorica učnih načrtov za športno vzgojo. Raziskovalno se ukvarja s telesnim in gibalnim razvojem otrok in mladine, njihovimi življenjskimi slogi, didaktičnimi pojavi, ocenjevanjem, kompetencami učiteljev, učnim okoljem in managementom športa. Njena bibliografija obsega več kot 1000 enot. Je dobitnica Bloudkove nagrade za življenjsko delo v športu in nagrade Thulin Svetovne zveze športnih pedagogov.

Jaka Strel, zdravnik družinske medicine in direktor Zavoda Fitlab, predstavi skupnostni pristop in zasnovo vzpostavitve sodelovanja v lokalnem okolju – v tem primeru med šolo in zdravstvom.


JAKA STREL je zdravnik, specialist družinske medicine, mentor študentom in specializantom družinske medicine, ki svojo prakso zadnjih 5 let opravlja v ambulanti Arcus Medici v Žireh, kjer pacientom zagotavljajo pravočasne in kakovostne zdravstvene storitve in pomagajo pri ohranjanju in izboljšanju zdravja. Skupaj z ekipo je razvil edinstven model zdravstveno preventivne obravnave, kjer znanje združujejo člani medpoklicnega tima. S svojimi sodelavci je pomembno prispeval k nagradi Občina zdravja 2021, ki jo je prejela Občina Žiri za najbolj zdravo občino v Sloveniji v letu 2021.

Je tudi glavni urednik in avtor Zbornika: Telesna dejavnost za boljše zdravje in počutje (2016), ter sodeluje pri več projektih, ki so pomembni za razvoj zdravstvene preventive v osnovnem zdravstvu in izboljšanju pogojev za delo družinskih zdravnikov.

Vadbene vsebine

Ogrevanje

»Bratec, reši me!« je igra lovljenja z dodatnimi nalogami, ki jo lahko uporabimo za ogrevanje na začetku vadbene enote. Z njo ogrejemo celo telo, z vključevanjem primernih nalog reševanja pa lahko tudi bolj specifično pripravimo telo na nadaljevanje vadbene enote. Med igro vadeči razvijajo tudi koordinacijo celega telesa v prostoru ter krepijo medsebojno sodelovanje.

Uvodni del: korekcija telesne drže in moč celega telesa

Mačka – kamela je vaja, cilj katere je mobilizacija hrbtenice v smeri fleksije in ekstenzije ter ozaveščanje gibanja svojega telesa predem v predelu trupa in medeničnega obroča. Obenem ogrejemo tudi mišice rok in ramenskega obroča ter jih pripravimo na nadaljnje obremenitve.

Z vajo “supermen” krepimo mišice trupa, in sicer pri izvedbi preprečujemo rotacijo trupa, obenem pa izboljšujemo stabilizacijo ramena in kolka na zmanjšani podporni površini. Pri vaji se učimo tudi ozaveščenega gibanja, predvsem v predelu trupa in medeničnega obroča, ter pripravimo roke in ramenski obroč za delo v nadaljevanju vadbene enote.

Vaja “razteg trupa kleče” je namenjena izboljšanju mobilnosti predvsem prsnega dela hrbtenice v smeri ekstenzije, obenem pa od vadečih ozaveščeno gibanje in stabilizacijo v predelu trupa in medeničnega obroča.

Uvodni del: moč celega telesa

Vaja predstavlja uvod v učenje stoje na rokah. Z njo lahko pri učencih utrjujemo gimnastične elemente, ki so jih osvajali pri rednem poudu športa, obenem pa krepimo moč celega telesa s poudarkom na moči rok in ramenskega obroča in trupa, izboljšujemo ravnotežje in koordinacijo celega telesa v prostoru ter premagujemo strah pred položaji, kjer smo obrnjeni z glavo proti tlem.

Pri tej vaji učenci krepijo moč mišic trupa in kolka, drugi v paru pa obenem med izvedbo vaje krepi sposobnost ravnotežja in ohranjanja stabilnega položaja telesa tudi ob zunanjih motnjah.

Vaja je primerna za zaključek uvodnega dela vadbene enote, ko so učenci že ogreti, ne pa še utrujeni. Z njo aktiviramo mišice in krepimo eksplozivno moč nog, obenem pa učenci tudi izboljšujejo koordinacijo celega telesa ob skoku ter kontrolo stabilizacije kolka, kolena in gležnja tudi ob večjih silah (odriv, doskok).

Uvodni del: naravne oblike gibanja

S to vajo lazenja krepimo moč celega telesa, obenem izboljšujemo aktiven obseg gibanja zadnjih stegenskih in mečnih mišic ter izboljšujemo mobilnost prnsega dela hrbtenice.

Z vajo žaba izboljšujemo gibljivost celega telesa in koordinacijo gibanja celega telesa v prostoru, osvajamo pravilni položaj počepa, obenem pa krepimo moč mišic celega telesa.

Z vajo opica izboljšujemo gibljivost celega telesa in koordinacijo gibanja celega telesa v prostoru vstran, osvajamo pravilni položaj počepa, obenem pa krepimo moč mišic celega telesa.

Glavni del: utrjevanje elementov odbojke

Pri tej vaji učenci v paru utrjujejo znanje elementov odbojke, ki so ga osvajali pri rednem pouku športa.

Pri tej vaji učenci utrjujejo elemente odbojke, ki so jih osvajali pri rednem pouku športne vzgoje.

Pri tej vaji učenci v igri uporabijo elemente odbojke, ki so jih utrjevali na uri. Obenem s tem poskrbimo, da z igro zaključimo vadbeno enoto.

V sklopu projekta ZDRAVSTVENA ŠPORTNA VZGOJA: Kako izpeljati dopolnilni pouk športa v praksi želimo predstaviti uspešen model delovanja, ki na OŠ Žiri poteka že vrsto let.

Upamo, da bodo pripravljena gradiva v spodbudo in pomoč, da se tovrsten način obravnave otrok z različnimi težavami ali primanjkljaji na gibalnem področju razširi tudi na druge osnovne šole.

Za uspešno realizacijo se zahvaljujemo vsem sodelujočim predavateljem, OŠ Žiri, učencem 4. razredov, ki so Zdravstveno športno vzgojo obiskovali v šolskem letu 2021/21 ter Darjanu Kacinu in ekipi iz Studio D. K. Videoprodukcije.