Preventivni pregled

Kaj je preventivni pregled in komu je namenjen?

Osnovni namen pregleda so presejanje za kronične nenalezljive bolezni (arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, hiperholesterolemija idr.), ocena srčno-žilne ogroženosti posameznika, odkrivanje dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni ter zdravstvena vzgoja pacientov glede zdravega življenjskega sloga. Pomembni dejavniki pri ugotavljanju srčno-žilne ogroženosti sta družinska obremenjenost in življenjski slog posameznika (prehrana, telesna dejavnost, kajenje, alkohol, stres itd.).

Vabljenje na preventivni pregled

Na preventivni pregled so vabljene osebe, stare 30 let in več, ki pridejo k svojemu osebnemu zdravniku. Skupaj postavita želene cilje. Pacient dobi datum za odvzem krvi za laboratorijske teste in obravnavo pri diplomirani sestri/diplomiranemu zdravstveniku, kjer se pacient s pomočjo vprašalnikov preseja za dejavnike tveganja. Opravijo se dodatne preiskave, kot so EKG, gleženjski indeks, spirometrija, telesna sestava in zdravstvena vzgoja pacienta.

Ocenimo zdravstveno stanje in določimo cilje

Po opravljeni obravnavi pri diplomirani medicinski sestri/diplomiranem tehniku in/ali kineziologu se pacient vrne k osebnemu zdravniku na zaključek preventivnega pregleda, oceno zdravstvenega stanja in določanje ciljev do naslednjega preventivnega pregleda.

Naša specifika je kineziologova ocena telesne zmogljivosti

Specifika preventivnega pregleda v naši ambulanti je ocena telesne zmogljivosti kot eden osnovnih dejavnikov za zdravje posameznika. Izvaja jo magister kineziologije, ki s pomočjo strokovno določenih testov ocenjuje stopnjo telesne zmogljivosti, zaznava pomanjkljivosti v gibalnem aparatu in ustrezno svetuje, kako izboljšati telesno zmogljivost.

Zaželeno je, da nas pokličete

Zaželeno je, da oseba, starejša od 30 let, sama na vsakih pet let pokliče v ambulanto družinske medicine in se naroči na preventivni pregled, razen v primerih, ko pride do odstopanja pri rezultatih in je zato ponovna obravnava potrebna prej.