Vsebine projekta Terapevtskih vadb s področja vadbe in zdravega življenjskega sloga so namenjene vadečim, strokovnim delavcem na področju športa in športne rekreacije, športnim pedagogom in zaposlenim v zdravstvu, ki si z njimi lahko pomagajo pri svojem delu na področju športa.

Prehrana

Drugi ljudje živijo, da jedo, jaz pa jem, da živim.
(Sokrat)

Koordinacija: Nina Istenič v sklopu projekta Razvoj kadrov v športu 2016-2022, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.