Spreminjanje navad in postavljanje ciljev

Smo, kar počnemo dan za dnem. Odličnost potemtakem ni dejanje, ampak navada.
(Aristotel)