ŽIRfit

Kaj je Žirfit in kako je nastal?

SLOfit, poznan tudi pod imenom športnovzgojni karton (ŠVK), že od leta 1986 spremlja telesni fitnes slovenskih osnovno- in srednješolcev. S pomočjo tovrstnih meritev lahko spremljamo spremembe v telesnem fitnesu populacije in obenem pridobimo podatke o razvoju posameznega otroka. Kot posledica vse bolj sedečega načina življenja in sodobnega življenjskega sloga se dandanes pojavlja vse več kroničnih bolezni, ki negativno vplivajo na kakovost življenja posameznika. Te so v veliki meri povezane s poslabšanjem telesnega fitnesa, zaradi česar se povečuje potreba po njegovem spremljanju tudi v odrasli dobi. Na takšen način lahko pravočasno reagiramo s preventivnimi nasveti za spremembo življenjskega sloga in preprečimo nadaljnji razvoj bolezni ali poslabšanje zdravstvenega stanja posameznika.

V skladu s to vizijo smo zasnovali testno baterijo ŽIRfit, ki se zgleduje po zasnovi športnovzgojnega kartona, vendar je prilagojena odrasli populaciji. Testiranje je sestavljeno iz vprašalnika o oceni tveganja, fizioloških meritev in testov gibalnih sposobnosti (12 osnovnih in 3 izbirni testi). Osnovni testi merijo moč spodnjih in zgornjih okončin, gibljivost, koordinacijo gibanja, ravnotežje in aerobno vzdržljivost. Izbirni testi so zahtevnejši in primerni za boljše telesno zmogljive udeležence.

S testi gibalnih sposobnosti merimo z zdravjem povezan telesni fitnes (aerobna moč, mišična moč, mišična vzdržljivost, gibljivost) in z gibalno učinkovitostjo povezan telesni fitnes (hitrost, eksplozivna moč, koordinacija gibanja, ravnotežje). Z visoko razvitimi aerobimi sposobnostmi zmanjšujemo tveganje za razvoj srčno-žilnih obolenj, sladkorne bolezni in možganske kapi.

Dobra gibljivost, mišična moč in mišična vzdržljivost omogočajo ustrezno telesno držo in celotno delovanje telesa ter so pomembne za preprečevanje poškodb. Dobro razvit z gibalno učinkovitostjo povezan telesni fitnes nas sicer ne ščiti neposredno pred razvojem kroničnih bolezni, nam pa omogoča učinkovito in bolj usklajeno izvajanje vsakodnevnih dejavnosti, ki manj obremenjuje sklepe in na ta način zmanjšuje tveganje za kronične obrabe.

Podatek o telesnem fitnesu je v pomoč vašemu osebnemu zdravniku in njegovim sodelavcem (kineziolog, medicinska sestra), ki vam na podlagi opravljenega preventivnega zdravstvenega pregleda in rezultatov ŽIRfit meritev predlaga ustrezne ukrepe za ohranjanje ali izboljšanje vašega zdravja.

Test Opis < 70 let > 70 let izbirno
Vprašalnik o oceni tveganja x x
Fiziološke meritve Krvni tlak Srčna frekvenca pred in po testu hoje na 2000 mSaturacija O2 x x
12 osnovnih testov gibalnih sposobnosti
Z Test hoje na 2000 m/600 m [min, s] Srčno-žilna in dihalna prilagodljivost na napor (aerobna vzdržljivost) x x
Z Vstajanje s stola 30 s [pon] Vzdržljivost v moči spodnjih okončin x x
Z Tek na 600 m [s] Aerobna moč x
Z Čep ob steni [s] Izometrična vzdržljivost v moči spodnjih okončin x x
Z Enonožna stoja na blazini, odprte oči [pon] Sposobnost ohranjanja ravnotežja (prevladujoča funkcija vizuelnih receptorjev) x x
Z Enonožna stoja na tleh, zaprte oči [pon] Sposobnost ohranjanja ravnotežja (prevladujoča funkcija kinestetičnih receptorjev) x x
Z Ročni stisk dinamometra L/D [kg] Jakost (moč) x x
Z Dviganje trupa [pon] Vzdržljivost v moči trupa x /
Z Vesa v zgibi [s] Vzdržljivost v moči rok in ramenskega obroča x
Z Predklon trupa sede [cm] Gibljivost spodnjega dela hrbta in nog x x
Z Vzročenje ob steni [1-5] Groba ocena telesne drže, gibljivost ramenskega obroča in prsnega dela hrbtenice x x
Z Diagonalni dotik roke [cm] Gibljivost ramenskega obroča x /
G Dotikanje plošče z roko [pon] Koordinacija – frekvenca izmeničnih gibov zgornjih udov x x
Z Vstani in pojdi [s] Koordinacija gibanja v prostoru / x
G Poligon nazaj [s] Koordinacija gibanja v prostoru x

Z = z zdravjem povezni telesni fitness; G = z gibalno učinkovitostjo povezan telesni fitnes