Izboljšanje telesne zmogljivosti

Kako do ustrezne športne vadbe?

Vaš družinski zdravnik lahko na podlagi poglobljene zdravstvene obravnave (preventivni zdravstveni pregled v ambulanti družinskega zdravnika), opravljenih ŽIRfit meritev telesnega fitnesa in ocene telesne sestave opredeli vaše dejavnike tveganja za zdravje in oceni, ali bi bilo priporočljivo povečati vaš obseg telesne dejavnosti oz. vas napotiti na usmerjeno športno vadbo. V kolikor ste motivirani, boste pred napotitvijo na vadbo opravili posvet s kineziologom, ki bo tudi ocenil vašo telesno zmogljivost in pridobil gibalno anamnezo. Na podlagi pridobljenih podatkov boste skupaj z vašim zdravnikom določili kratko-, srednje- in dolgoročne cilje.

Posvet z zdravnikom

Redna telesna dejavnost je zdrava in varna za večino ljudi. Pred pričetkom vadbe se je smotrno posvetovati z osebnim zdravnikom, ki bo ocenil vašo srčno-žilno ogroženost, še posebej, če se zdravite zaradi srčno-žilnih obolenj, imate prsno bolečino med športno vadbo ali v mirovanju, mišično-skeletne težave, ki vas ovirajo pri izvajanju telesne dejavnosti, ali kakšno drugo zdravstveno težavo, ki vas omejuje pri napornih opravilih.

Ocena trenutne telesne zmogljivosti: ŽIRfit

Ocena trenutne telesne zmogljivosti je pomembna za napotitev v vadbeni program, ki ustreza vašim sposobnostim. Tako se boste počutili bolje in se lažje vključili v skupino, saj boste vadili s podobno zmogljivimi vadečimi. To bo pripomoglo k večji motivaciji in zmanjšalo možnost poškodb ter posledično pripeljalo do hitrejšega napredka.

Osnova za oceno trenutne telesne zmogljivosti je gibalna anamneza. To je skupek podatkov o vaših gibalnih in funkcionalnih sposobnostih vključno s podatki o vašem športnem znanju, nivoju dnevne telesne dejavnosti in širšem odnosu do dejavnega načina življenja. V Žireh za oceno telesnega fitnesa uporabljamo testno baterijo ŽIRfit. Celostna gibalna anamneza služi kot izhodišče za izdelavo glavnih priporočil in omejitev za vadbo. Na podlagi rezultatov z osebnim zdravnikom naredita načrt in postavita kratko- in dolgoročne cilje, ki jih z vadbo želite doseči.

Napotitev na športno vadbo v športno društvo/zasebno športno prakso

Kineziolog vam bo na podlagi pridobljenih podatkov svetoval vadbeni program, ki je najbolj primeren glede na vaše zdravstveno stanje in osebne cilje. Z vašim soglasjem bo izbranemu izvajalcu športne vadbe sporočil morebitne omejitve in posebnosti, ki so pomembne za varnost in nemoteno vključitev v vadbeni program.

Izvajalec športne vadbe in kineziolog sta v rednih stikih in skupaj usmerjata vadbeni program s ciljem zagotoviti varno in kakovostno športno vadbo.