Pohvale in pritožbe

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Url. 15/08) (Povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200815&stevilka=455 ) lahko pacienti, ki menijo, da so jim bile kršene pacientove pravice, vložijo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Zahtevo lahko vložite ustno pri zdravniku Ivanu Pecevu, dr. med., spec., v kolikor je zahteva vložena zoper Jako Strela, oz. pri zdravniku Jaki Strelu, dr. med., spec., v kolikor je zahteva vložena zoper Ivana Peceva, dr. med., spec., v ordinacijskem času in po predhodnem naročilu preko spletne strani, elektronske pošte ali telefonske številke, ki so objavljene na spletni strani www.arcusmedici.si.

Zahtevo, ki mora vsebovati vse sestavine v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, lahko vložite tudi pisno po uradni pošti ali po elektronski pošti (kontaktni podatki so dostopni na spletni strani www.arcusmedici.si).

Pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah vam lahko svetuje, pomaga ali vas zastopa zastopnik pacientovih pravic, Avgust Rebič, dosegljiv na elektronski naslov avgust.rebic@nijz.si ali v uradnih urah ob sredah od 12:00 do 20:00 ali četrtkih od 7:00 do 15:00 ure na tel. št. 04/ 201 71 09 (sreda in čertek od 13:00 do 15:00).