Kineziologija

0820 50 170
0820 50 171

Naši strokovnjaki za gibanje vam svetujejo pri razvoju telesnih in gibalnih sposobnosti za boljše zdravje, ohranjanje zdravja – ter posledično doseganja višjega zadovoljstva in kvalitete življenja.

Z medpoklicno obravnavo vam pomagamo pri skrbi za uravnotežen telesni in gibalni razvoj otrok ter mladostnikov.

Nudimo podporo mladim športnikom, z napredno kineziološko diagnostiko pa skrbimo za zdravje in telesne sposobnosti tudi odraslih rekreativnih in tekmovalnih športnikov.

Svetovanje s področja razvoja in ohranjanja telesne zmogljivosti je namenjeno vsem, ki si želijo narediti še korak dlje pri svoji skrbi za celostno zdravje in dobro počutje.

Nina Istenič, mag. kin.

Kineziolog

Svetovanje

za telesni in gibalni razvoj na osnovi diagnostičnih podatkov izvajamo za različne ciljne skupine: paciente, ki so ogroženi za razvoj kroničnih bolezni (prekomerna telesna teža, arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, osteoporoza, mišično-skeletna obolenja), za že bolne, za tiste, ki želijo svoj telesni fitnes vzdrževati ali izboljšati, pa tudi za posameznike, ki se s športom ukvarjajo rekreativno, in za športno nadarjene.

Obisk

traja 45 do 60 min. Vsi obiski ne glede na specifiko obsegajo:

 • zdravniški pregled,
 • analizo telesnega fitnesa,
 • analizo telesne sestave,
 • analizo telesne drže,
 • analizo porabe energije, obsega telesne dejavnosti in športnih znanj,
 • pregled prehranskih navad in svetovanje.

Analiza in svetovanje

ter dodatne meritve se izvedejo po presoji glede na specifiko posameznika, njegovega zdravstvenega stanja in izbrane športne panoge (športniki).

Posameznik po obisku prejme izvid z rezultati meritev, analizo in svetovanje, ki obsega:

 • svetovanje o vrsti, obsegu in obliki športne dejavnosti, pisno analizo telesnega in gibalnega razvoja, nasvete za obliko in vsebino vadbe,
 • končni izvid z mnenjem zdravnika in kineziologa, ki lahko služi tudi kot izhodišče za vadbo (pri izvajalcih) oz. modulacijo trenažnega procesa v društvih,
 • po dogovoru izdelavo načrta vadbe, napotnice za telesno vadbo in usmeritev k izbranim izvajalcem športne vadbe in izvedbo terapevtske vadbe (dodatna storitev).

Namenjeno je vsem starostnim skupinam:

Kako poteka obisk?

Ko se naročite na obisk, boste prejeli:

  1. vprašalnik o zdravju
  2. navodila za prvi obisk
  3. navodilo za uporabo merilne naprave Sensewear in obrazec za odgovorno uporabo naprave
  4. soglasje za pridobitev podatkov SLOfit

Pri prvem obisku pacient prejme merilnik telesne dejavnosti Sensewear, ki ga nosi teden dni, opravi meritev z napravo InBody, meritve telesnega fitnesa, meritev krivin hrbtenice z napravo Spinal mouse, naredi se posnetek pacienta v frontalni in bočni liniji za potrebe analize telesne drže. Pacienta se naroči čez teden dni (glede na njegov izbor oblike drugega obiska), ko prinese napravo Sensewear ali jo vrne po pošti. Pacient izbere želene dodatne storitve: napotnica za telesno dejavnost, individualni načrt vadbe, prehranski dnevnik.

Drugi obisk/analiza in svetovanje lahko poteka:

  1. osebno (prinese Sensewear, osebni posvet, pisni izvid dobi po pošti),
  2. Skype (pošlje Sensewear, posvet po Skypu, pisni izvid dobi po pošti),
  3. pisni izvid po pošti (pošlje Sensewear, pisni izvid s komentarjem dobi po pošti),

Zaključni izvid vsebuje: analizo telesnega fitnesa (telesna sestava, telesna zmogljivost, telesna drža, telesna dejavnost) in izdelan načrt vadbe. Napotnica za telesno vadbo se naroči posebej in je lahko končana ob drugem obisku.

Vadba

Za vključitev v vadbeni proces je osnova diagnostika telesnega fitnesa (ŽIRfit, dodatne meritve po presoji). Na podlagi meritev, zdravstvenih posebnosti in pogovora se oblikuje vadbeni program s ciljem izboljšanja telesnega fitnesa. Oblika vadbenega procesa je odvisna od posameznikovih športnih znanj, kraja bivanja, časovne razpoložljivosti, telesnega fitnesa, zastavljenih ciljev in zdravstvenih posebnosti. Pri napotovanju v vadbene skupine sodelujemo tudi z nekaterimi klubi, društvi in zasebnimi športnimi praksami v lokalnem in širšem okolju.

Načini vadbe:

Diagnostika

Za vključitev v vadbeni proces ali pripravo individualnega programa vadbe je osnova diagnostika telesnega fitnesa (ŽIRfit, dodatne meritve po presoji). Na podlagi meritev, zdravstvenih posebnosti in pogovora se oblikuje vadbeni program s ciljem izboljšanja telesnega fitnesa. S pomočjo diagnostike ocenimo začetno stanje telesnega fitnesa ter posebnosti, ki jih moramo upoštevati pri vadbenem procesu, obenem pa nam meritve predstavljajo tudi sredstvo spremljanja uspešnosti vadbenega programa, saj na podlagi vmesnih meritev lahko prilagodimo načrt vadbe oz. na podlagi končnih meritev ocenimo njeno uspešnost.

Metode diagnostike: