Arcus Medici | Trg svobode 9 | 4226 Žiri

Klic v sili : 112
  Kontakt : Jaka Strel dr. med. 0820 50 170 ali
Ivan Pecev dr. med. 0820 50 171

Kategorija: Nerazvrščeno

ANALIZA TELESNE SESTAVE

ANALIZA TELESNE SESTAVE

po metodi bioelektrične impendance

Analiza telesne sestave je preiskava, ki jo uporabljamo za ocenjevanje kvalitete telesne sestave. Ne zanima nas samo, kolikšna je posameznikova telesna masa, ampak tudi, kolikšen je delež posameznih gradnikov, ki sestavljajo človeško telo, kot so telesna voda, mišična masa, maščobna masa, visceralna maščoba, celična masa, minerali itd. Oceno telesne sestave v naši ustanovi izvajamo po metodi bioelektrične impendance (BIA), ki na podlagi različnih bioelektričnih lasnostih tkiv (upor, prevodnost, kapacitivnost) izračuna koncentracijo in lokacijo osnovnih komponent telesne sestave. Rezultat predstavlja pomemben del interdisciplinarne zdravstvenopreventivne obravnave.

Preiskavo izvajamo na tehtnici InBody 770, ki predstavlja vrh tovrstne tehnologije. Uporabljajo jo največji strokovnjaki s področja zdravstva, športa, filmske industrije. Preiskava je neinvazivna, traja 1 minuto in se izvaja v toplem, prijetnem prostoru pod vodstvom izobraženega strokovnjaka. Za doseganje natančnih rezultatov je potrebno slediti navodilom, ki jih dobite tukaj (link) ali jih prejmete ob obisku v ambulanti.

Rezultate meritve ob preventivnem pregledu analizira in interpretira zdravnik. Rezultati so osnova za natančno določitev zdravstvenega stanja posameznika, zlasti v kombinaciji z oceno telesne zmogljivosti (ŽIRfit) ter ostalimi preiskavami, ki so vključene v redni preventivni pregled (laboratorij, EKG, gleženjski indeks itd.). Pogosto povemo, da so rezultati odraz življenjskega sloga posameznika, na katerega v največji meri vplivajo telesna dejavnost, prehrana in stres, ter predstavljajo osnovo za nadaljnja svetovanja in ukrepe s področja telesne zmogljivosti (kineziolog) in prehrane (zdravnik, dietetik).

Cena preiskave je:

 • 50 eurov. Prva meritev z vključeno razlago in kratko svetovanje s strani zdravnika.
 • 30 eurov. Ob preventivnem pregledu ali vsaka naslednja meritev ali samo meritev brez interpretacije.

Na preiskavo se naročite po telefonu ali po elektronski pošti.

 

Arcus Medici

Več

Psihoterapija s psihoterapevtko Darjo Gerbert

 

Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje ter ne le odsotnost bolezni ali hibe. Živimo v času nenehnega stresa, ki primarno vpliva na naše duševno stanje in ni tako poredko, ko se zaradi dolgotrajnega stresa začnejo pojavljati znaki duševne bolezni.

Psihoterapija je proces, s katerim spoznavamo in raziskujemo sebe, svoje sheme in konstrukte, svoja doživljanja, občutke, misli in telesne senzacije. Ob tem pa ob uporabi različnih tehnik predelujemo dogodke, ki imajo pomemben vpliv na lastno doživljanje dogodkov in na trenutne odnose. Psihoterapevtska obravnava navadno poteka enkrat tedensko po 45 min. Trajanje je odvisno od želja in ciljev posameznika. Izvajamo individualno, partnersko, družinsko in skupinsko psihoterapijo.

 • Pomagamo vam pri težavah, kot so:
 • anksioznost,
 • depresija,
 • stres in nezmožnost sprostitve,
 • težave v partnerstvu, družini in drugih medosebnih odnosih,
 • občutja nesmisla in neizpolnjenosti,
 • pomanjkanje samozavesti,
 • osebnostne motnje,
 • psihične stiske po travmatskih doživetjih,
 • motnje hranjenja,
 • različne vrste odvisnosti itd.

Psihoterapevti z različnimi metodami in tehnikami pomagajo pri procesu raziskovanja sebe, pri predelovanju čustvenih vsebin ali travmatskih izkušenj, ki imajo vpliv v sedanjih odnosih in situacijah. V psihoterapiji gre za gradnjo zaupnega in varnega odnosa med klientom in terapevtom, kjer oseba pridobi pozitivno in empatično izkušnjo odnosa, se bolj zave lastnih občutkov, telesnih senzacij in vedenj, kar vse vpliva na boljše počutje posameznika.

Zavedajoč se pomembnosti stabilnega duševnega stanja smo v Arcus Medici povabili psihoterapevta Dr. Silva Koželja.  Zaradi objektivnih razlogov psihoterapevt ni mogel nadaljevati z izvajanjem psihoterapije in je predlagal psihoterapevtko Darjo Gerbert, ki bo v prostorih naše ambulante enkrat ali dvakrat  izvajala psihoterapijo.

Ponovni začetek psihoterapevtske obravnave bo v torek 4.12.2018

Predvideni termini so vsak torek od 16.00 do 19.00 oz. po dogovoru.

Cena psihoterapevtske obravnave je 55 evrov na obravnavo. Obravnava traja 50 minut.

Za informacije in naročanje nas kontaktirajte na:

dr.pecev@arcusmedici.si  tel: 0820 50 171

dr.strel@arcusmedici.si  tel: 0820 50 170

 

Predstavitev psihoterapevtke

Darja GEBERT, mag. je diplomirala na Teološki fakulteti v Ljubljani. Strokovno pot je nadaljevala na  magistrskem programu Zakonske in družinske študije, nato pa uspešno zaključila program izpopolnjevanja iz Zakonske in družinske terapije. Terapevtske izkušnje je pridobivala kot terapevtka – stažistka na Frančiškanskem družinskem inštitutu pod vodstvom dr. Christiana Gostečnika. Dodatno se je izobraževala tudi za terapevtsko delo z otroki. Vloga mame in partnerice ji omogoča razumevanje medosebnih odnosov in izzivov starševstva. Pri delu jo vodi sočutje, v pomoč so ji izkušnje iz različnih področij, na katerih je aktivno sodelovala. Dolga leta je bila aktivna športnica, izkušnje ima tudi s pedagoškim ter prostovoljnim delom z otroki in žrtvami kaznivih dejanj. Pri svojem delu se ukvarja tudi z nasiljem (verbalno, psihično in fizično), različnimi oblikami zasvojenosti (alkohol, droge, odnosi, hrana,…) in mobingom, katerega je opisala in raziskovala v svoji magistrski nalogi. Izkušnje na omenjenih področjih je pridobivala tekom študija, tudi skozi dolgoletno delo v policiji.

 

Več

Korak do zdravja z Alpino

Podjetje Alpina se je na pobudo žirovskih zdravnikov dr. Jaka Strela in dr. Ivana Peceva ter vodstva podjetja, vključilo v pilotni projekt zdravstveno preventivne obravnave zaposlenih v podjetju Alpina. S ciljem spodbujanja zdravega življenjskega sloga zaposlenih ter posledično boljšega počutja na delovnem mestu,  je Alpina pred leti že uvedla projekt ‘Zdravje na delovnem mestu’, ki je vključeval različne aktivnosti, od subvencionirane športne vadbe do skupinske udeležbe na športnih dogodkih.  Da bi prizadevanje vodstva na tem področju še bolj približali čim širšemu krogu zaposlenih, so v začetku letošnjega leta vse zaposlene že aktivno vključili v prve delavnice na temo zdravega načina življenja, pod vodstvom domačih zdravnikov ambulante družinski medicine Arcus Medici. Cilj delavnic je, da se vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto,  seznanijo s pomenom zdravega življenjskega sloga, telesne zmogljivosti in preventive. Delavnice tedensko potekajo od začetka januarja do sredine februarja 2018. Prve posameznike, ki so se že udeležili delavnice, smo vprašali za mnenje in prejeli zelo pozitivne odzive. Spodbudno je, da zaposleni nove aktivnosti v podjetju sprejemajo in si  želijo še več sodelovanja pri podobnih projektih. Na drug strani pa vodstvo Alpine, ki razvija in trži izdelke, kateri posredno prispevajo h kakovostnemu življenjskemu slogu, sledi filozofiji blagovne znamke tudi na drugih področjih.

O projektu

Zdravje je naše največje bogastvo in je osnovna pravica za vse. Predstavlja izziv, katerega moramo sprejeti posamezniki, zdravstveni delavci, delodajalci in lokalna skupnost in je toliko večji zaradi vedno večjega razkoraka med zdravjem prebivalstva. Na eni strani je populacija, ki ima zdrav življenjski slog, majhna tveganja za razvoj bolezni in ob ustrezni motivaciji visoko produktivnost na delovnem mestu. Na drugi strani je zdravstveno ogrožena populacija, ki zaradi različnih razlogov ne vzdržuje ustreznega življenjskega sloga in ima posledično zdravstvene težave, ki vplivajo na kakovost življenja in posledično družbo, v kateri živi.

Zato so žirovski družinski zdravniki in podjetje Alpina kot partnerji vstopili v projekt »Korak do zdravja – z Alpino«, katerega osnovni namen je omogočiti zaposlenim dostop do verodostojnih informacij o zdravju, opredeliti tveganja in oceniti stopnjo zdravja. Ob tem smo si  postavili ambiciozne dolgoročne cilje, ki so pomembni ne le za podjetje Alpina, temveč tudi za celotno lokalno prebivalstvo, z vključevanjem vseh generacij.

Cilji:

 • povečati dostopnost informacij o zdravju;
 • izboljšati kakovost preživljanja prostega časa in posledično zmanjšati tveganja za zdrave zaradi življenjskega sloga;
 • opredeliti dejavnike tveganja za zdravje v lokalnem okolju in na delovnem mestu;
 • zmanjšati stopnjo obolevnosti za bolezni sodobnega časa (arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, bolezni mišično skeletnega sistema itn.);
 • organizacijsko in strokovno povezati zdravstveni, gospodarski, šolski in športni sektor v skupnem cilju boljšega zdravja prebivalstva.

Pilotni projekt je zastavljen kot osnova za oblikovanje sistema dolgoročne zdravstveno preventivne obravnave v lokalnem okolju in bo povezoval zdravstvo, lokalno skupnost (šole, društva, zasebne prakse) in gospodarstvo. Tako bo omogočena sistematična in aktualni zdravstveni problematiki prilagojena preventivna dejavnost, ki bo osnova za ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalstva vseh generacij Žirovk in Žirovcev.

Izvedba projekta

Pilotni projekt, v katerega so vključeni vsi zaposleni v Alpini d.o.o. v Žireh, bo potekal od januarja do septembra 2018. Pri organizaciji in izvedbi projekta sodelujejo družinski zdravniki in poslovodstvo podjetja Alpina, načrtuje pa se tudi vključevanje strokovnjakov s področja kineziologije, psihologije in ergonomije.

V prvi fazi projekta se izvajajo delavnice na temo življenjskega sloga, kjer se udeleženci seznanijo z osnovami življenjskega sloga in področji zdravstvene preventive, ki jih omogoča zdravstveni sistem v Sloveniji (preventivni zdravstveni pregledi, programi: SVIT, DORA, ZORA, cepljenja). Udeleženci lahko podajo tudi mnenja, predloge za nadgradnjo in želje za prihodnje teme delavnic, kar bo osnova za izbiro aktualnih vsebin, programov in ukrepov v podjetju Alpina ter ambulantah družinske medicine v Žireh.

V drugi fazi bo v dodatno diagnostično obravnavo s področja zdravstvenega stanja, telesne sestave in telesne zmogljivosti vključenih 40 zaposlenih v Alpini, ki so se udeležili promocijskega dogodka Žirfit 2017. Na podlagi njihovih rezultatov jim bodo svetovani ustrezni ukrepi ali vključitev v intervencijski program za obdobje 4 mesecev, z namenom izboljšanja telesne zmogljivosti in zmanjšanje tveganja za razvoj bolezni sodobnega časa.

V nadaljevanju si vsi partnerji želijo nadgraditi sodelovanje z društvi, zasebnimi praksami in drugimi deležniki, ki lahko glede na potrebe, prispevajo k dodani vrednosti projekta.

Prihodnost

Projekt ima glede na ambicije partnerjev, strokovne in organizacijske podlage potencial, da postane  primer dobre prakse na področju ohranjanja in izboljševanja zdravja prebivalstva vseh generacij. Uspešnost pilotnega projekta bomo v prvi fazi ocenjevali glede na doseganje pozitivnih sprememb v zdravju udeležencev intervencijskega programa, ter mnenju udeležencev delavnic. Na tej osnovi bodo partnerji sprejeli odločitev o nadaljnjih aktivnostih.

Dolgoročna uspešnost projekta in vpliv na zdravje prebivalcev Žirovske občine bo odvisen od deleža ljudi, ki bodo vključeni v obravnavo. Posledično bo najpomembnejši odziv lokalnega okolja in vključevanja novih partnerjev v projekt, s čimer bo v projekt lahko vključenih še več  Žirovk in Žirovcev.

Več

NOV URNIK

Spoštovani,

s 1.10.2017 bodo ambulante družinske medicine ordinirale v spremenjenem urniku.

Jaka Strel, dr.med.spec

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek* Petek**
Dopoldne 6:30-13:30 6:30 – 13:30 Po razporedu
Popoldne 13:00-20:00 12:00-19:00

Hišni obiski so predvideni v ponedeljek od 13:00 do 14:00 in v torek od 12:30 do 13:30.

Ivan Pecev, dr.med.spec

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek* Petek**
Dopoldne 6.30-13.30 6:30 – 13:30 Po razporedu
Popoldne 13:00-20:00 12:00-19:00

Hišni obiski so predvideni v ponedeljek od 12:30-13:30 in v torek od 13:00 do 14:00

 

Dušan Sedej, dr.med.spec

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek ***
Dopoldne 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00 Po razporedu
Popoldne 12:00-20:00 12:00-20:00

 

 

Predviden čas za malico je od 9:30 do 10.00 v dopoldanskem času ter od 15:30 do 16:00 v popoldanskem času.

*Ob četrtek je delo v ambulanti Arcus Medici po razporedu in sicer dr. Pecev dela vsak tretji in četrti četrtek v mesecu. Dr. Strel dela vsak prvi, drugi in peti četrtek v mesecu.

** Ob petkih delo v ambulanti Arcus Medici poteka izmenično po razporedu in sicer:  prvi, tretji in peti petek v mesecu v dopoldanski izmeni od 6.30 do 13.30 ter vsak drugi in četrti petek v mesecu v popoldanski izmeni od 12.00 do 19.00. Dr. Pecev dela vsak prvi, drugi ter peti petek v mesecu. Dr. Strel dela vsak tretji ter četrti petek v mesecu.

*** Ob petkih dr. Sedej dela izmenično in sicer vsak drugi in četrti petek v dopoldanskem času od 6:00 do 14:00 ter vsak prvi in tretji petek v popoldanskem času od 12:00 do 20:00

V primeru nujnih stanj pokličite 112

V primeru odsotnosti zdravnikov ali izven delovnega časa pokličite dežurno ambulanto v Škofji Loki na tel.  04/502 00 70

 

Arcus Medici

Več

1. ŽirFit, z gibanjem do zdravja

Biti zdrav ne pomeni le, da nisi bolan, ampak tudi, da si sposoben premagovati vsakodnevne obremenitve. Telesna zmogljivost je pogoj za oblikovanje zdravega življenjskega sloga, dobro zdravje, funkcionalno telesno neodvisnost in družbeno povezanost posameznika, kar predstavlja dodano vrednost v vseh življenjskih obdobjih.

 

Zato vas vabimo na  1. Žirfit, kjer boste s pomočjo strokovnjakov s področja zdravstva in športa lahko testirali svoje telesne zmogljivosti. Rezultati bodo analizirani in posredovani vašim osebnim zdravnikom v Žireh, s katerimi se boste pogovorili in dogovorili potrebne ukrepe za ohranjanje in/ali izboljšanje vašega življenjskega sloga.

 

 1. maja 2017  vabljeni vsi, še posebej starejši od 20 let, ter tisti, ki ste v letošnjem letu opravili preventivni pregled pri osebnem zdravniku.
Organizator dogodka: Zavod Fitlab, ŠD Trim Žiri
 
Testiranje bo potekalo pod strokovnim vodstvom zdravstvenih delavcev Zdravstvene postaje Žiri in strokovnjakov s področja športa (kineziologi/športni pedagogi) in fizioterapije.
 
Izbrani testi so primerni za vse starostne skupine ne glede na telesno zmogljivost!

Udeleženci pridejo na zbirno mesto, ki bo v jedilnici šole (info točka) ob predhodno določenih urah.Testiranje poteka v telovadnici OŠ, na stadionu in nasipu pri Petrolu.

 

Zaradi lažje organizacije dogodka in omejenega števila udeležencev vas prosimo, da se najkasneje do 18. maja 2017 prijavite pri svojem osebnem zdravniku v Žireh, svoji delovni organizaciji (Alpina, Etiketa, M Sora, Ika) ali v ambulanti Arcus Medici.

 

Število mest za neprijavljene udeležence bo omejeno!

 

 

Ekipa ArcusMedici

Več

Kaj je v resnici krvni tlak? – povzetek predavanja

 

Kaj je v resnici krvni tlak?

Ko govorimo o krvnem tlaku, govorimo o tlaku, ki ga kri ustvarja na stene arterij v  fazah srčnega delovanja. Obstajata zgornji ali sistolični krvni tlak in spodnji ali diastolični krvni tlak. Zgornji tlak je tlak, ki ga srce ustvarja v fazi sistole, to je takrat, ko se srce krči. Spodnji tlak je tisti tlak, ki je prisoten v arterijah, ko je srce v fazi diastole ali relaksacije.

Med najbolj pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na krvni tlak, so:

 • iztisni delež srca oz. moč, s katero levi prekat iztiska kri v arterije;
 • volumen krvi;
 • periferni žilni upor.

Besedi tlak in pritisk sta sinonima, uporabljamo lahko eno in drugo. Zato se ne zmesti, če ponekod piše zvišan tlak ali zvišan pritisk. Pomen je enak.

Beseda hipertenzija pa se uporablja, ko gre za bolezensko stanje.

Sedaj ko vemo, kaj je krvni tlak, ali vemo tudi, kaj je normalen krvni tlak in kolikšne so normalne vrednosti?

Zelo priljubljena formula ¨100 + leta¨ ja zelo nenatančna in lahko tudi nevarna. Zato jo odsvetujemo.

Normalen krvni tlak, ne glede na leta, je 120/80 mm Hg.

Meja med normalnim in visokim krvnim tlakom je 140/90 mm Hg.

Spodnja tabela je povzeta iz slovenskih smernic za zdravljenje hipertenzije in pokaže, do katere meje je tlak normalen ter razvrsti hipertenzijo v tri stopnje glede na izmerjene vrednosti krvnega tlaka.

 

optimalen krvni tlak < 120 in < 80
normalen krvni tlak 120/80 do 129/84
visoko normalen krvni tlak 130/85 do 139 /89
hipertenzija 1. stopnje 140/90 do 159/99
hipertenzija 2. stopnje 160/100 do 179/109
hipertenzija 3. stopnje več kot 180/110

 

Zvišan krvni tlak ali hipertenzijo delimo na primarno in sekundarno hipertenzijo.

O primarni ali t.i. esencialni hipertenziji govorimo takrat, ko ne poznamo neposrednega vzroka za zvišan krvni tlak. Vemo pa, da so določeni dejavniki tveganja (starost, sedeč način življenja, debelost, smrčanje oz. apneja v spanju, tvegano pitje alkohola, stres, anksioznost, depresija ter družinska ogroženost) neposredno povezani s pojavom hipertenzije. Skoraj 90 % pacientov z visokim krvnim pritiskom ima primarno ali esencialno hipertenzijo.

Pri sekundarni hipertenziji je neposredni vzrok za zvišanje krvnega tlaka znan. V to skupino sodijo določene bolezni ledvic, bolezni nadledvične žleze, določene krvne bolezni i dr. Zato zdravniki ob ugotovljenem zvišanju krvnega tlaka pacienta pregledamo, naredimo dodatne preiskave ter napotimo na laboratorijske preiskave. Na tak način izključimo vzroke za t.i. sekundarno hipertenzijo, ki sama po sebi zahteva nekoliko drugačen način zdravljenja kot primarna.

Ali je visok krvni tlak škodljiv?

Simptomi zvišanega krvnega pritiska: glavobol, vrtoglavica in omotičnost, težave z dihanjem, bolečine v prsih, motnje vida in dr.

Vendar!

Pacienti, ki imajo visok krvni pritisk, se pogosto počutijo normalno in nimajo nobenih posebnih težav. To pa nikakor ne pomeni, da jim visok krvni tlak ne škoduje.

Težave zaradi zvišanega krvnega pritiska ne nastanejo z danes na jutri, v roku enega tedna ali meseca. Težave zaradi visokega krvnega tlaka nastanejo zaradi dolgotrajnega škodljivega učinka, ki prizadene celo telo. Visok pritisk primarno škoduje žilam oz. žilni steni v  t.i. tarčnih organih kot so srce, ledvice, oči in možgani.

Žile: Visok krvni pritisk poškoduje notranji sloj žilne stene (endotelni sloj) in s tem precej pospeši aretosklerozo. Prizadete žile postanejo toge in neelastične. Formirajo se aretosklerotični plaki, ki zvišajo tveganje za nastanek strdkov. Zaradi pritiska se zadebeli tudi žilna stena in s tem dodatno pripomore k zmanjšanju lumna žile. Na ta način se povečuje tlak znotraj žile.

Na določanih mestih postane žilna stena oslabljena in posledično lahko na tem mestu nastane žilna sprememba imenovana anevrizma, ki ob zvišanem krvnem pritisku lahko poči in povzroči krvavitev v prizadetem organu.

Druge spremembe v žilah, ki nastanejo kot posledica zvišanega krvnega tlaka, so zamašitev žile ali krvavitev. Najbolj tipični takšni zapleti so infarkt, možganska kap ali možganska krvavitev.

Srce: Zaradi povečanega pritiska v žilah oz večjega upora mora srce povečati iztisno moč. Posledično se mišična stena levega preddvora najprej zadebeli. Ob vztrajanju zvišanega krvnega tlaka pa se levi preddvor kasneje stanjša oz mišična vlakna začnejo izgubljati svojo funkcionalno sposobnost. Srce vedno težje opravlja svojo črpalno funkcijo. To stanje je znano kot srčno popuščanje. Pogosti simptomi srčnega popuščanja so : zadihanje ob manjšem naporu, zatekanje noge, pljučni edem oz »nabiranje vode« v pljučih.

Dolgotrajen negativen vpliv na žile očesne mrežnice in ledvične žile lahko vodi do izgube vida ter trajne okvare ledvične funkcije t.i. kronična ledvična odpoved.

Kako pomembna je hipertenzija?

Arterijska hipertenzija je eden najpogostejših razlogov za obisk ambulante družinske medicine. Približno petina slovenskega prebivalstva je letno deležna zdravstvene obravnave zaradi visokega krvnega tlaka. Znano je, da je hipertenzija med največjimi dejavniki tveganja za srčno-žilne dogodke, saj poveča tveganje za srčno-žilno bolezen 3- do 4-krat ter je pri 40 % bolnikov glavni vzrok za akutni miokardni infarkt in možgansko kap. Neurejena hipertenzija je tudi pogost razlog za bolniško odsotnost z dela in njene posledice so eden glavnih razlogov za invalidnost prebivalstva. Po podatkih NIJZ v Sloveniji zaradi hipertenzije in njenih posledic letno umre do 4.500 ljudi.

Kako postavimo diagnozo zvišanega krvnega tlaka ( esencialne arterijske hipertenzije)?

Diagnozo postavimo na podlagi več različnih meritev krvnega tlaka. Enkratno izmerjen visok krvni tlak še ne pomeni, da imamo hipertenzijo, kakor tudi ne pomeni, da če enkrat izmerimo normalen pritisk doma, da imamo normalen krvni tlak.

Ob postavitvi suma na hipertenzijo v ambulanti naredimo več zaporednih meritev, opazujemo dinamiko krvnega tlaka in se nato odločamo, kako bomo ukrepali. Če pritisk ni previsok (recimo več kot 170/100), pacientu razložimo, kako se pravilno meri krvni tlak (če ne zna) ter naročimo, da je potrebno doma meriti krvni tlak vsaj 3x dnevno in meritve zapisovati v dnevnik. Z izpolnjenim dnevnikom pride pacient čez največ 3 tedne na kontrolni pregled in takrat primerjamo rezultate.  Pred naslednjim obiskom pacientu praviloma opravimo še laboratorijske preiskave in po potrebi napotimo na dodatne preiskave (UZ trebuha, UZ srca).

Če se meritve doma in v ambulanti precej razlikujejo, potrebujemo dodatno dijagnostočno obravnavo krvnega tlaka. V tem primeru se odločimo za t.i. 24-urno merjenje krvnega tlaka.

24-urno meritev krvnega tlaka opravimo, ko hočemo dokazati ali ovreči bolezensko zvišan krvni tlak. Ugotavljamo lahko t.i. hipertenzijo bele halje. To pomeni, da je pacientov pritisk zvišan samo takrat, ko je pri zdravniku. 24-urno meritev opravimo tudi takrat, ko sumimo na t.i. prikrito hipertenzijo oz. ko je pritisk v ambulanti normalen vendar je doma, v službi ali med spanjem zvišan. Preiskavo uporabljamo tudi za kontrolo uspešnosti zdravljenja z ali brez zdravil.

Kako in kdaj zdravimo esencialno arterijsko hipertenzijo?

Hipertenzijo zdravimo z zdravili, brez zdravil in najbolj pogosto kombinirano.

Zdravljenje brez zdravil ali nefarmakološko zdravljenje pomeni zdravljenje, ki se primarno nanaša na spremembo življenjskega sloga. Med najbolj pomembnimi ukrepi so:

 • redna in pravilna telesna dejavnost;
 • pravilna in zdrava izguba odvečne telesne teže;
 • omejitev vnosa soli na ne več kot 6 g na dan;
 • opustitev kajenja;
 • zdrava in uravnotežena prehrana;
 • zmanjšanje stresa.

Več o tem vam bo povedal vaš zdravnik.

Zdravljenje z zdravil predstavlja dodatek k nefarmakološkim ukrepom.

Za zdravljenje najbolj pogosto uporabljamo zdravila iz 5 osnovnih skupin, bodisi kot posamezno terapijo ali pa jih kombiniramo med seboj.

Več o tem vam bo povedal vaš zdravnik.

 

ArcusMedici

 

 

Več