Spremenjen režim parkiranja in dostopa do zdravstvene postaje

Z Občine Žiri obveščajo, da se pričenjajo gradbena dela za izgradnjo novega Doma starejših občanov Žiri. Potek gradnje bo vplival na spremenjen režim parkiranja in dostopa do zdravstvene postaje.

Od vključno srede, 23. septembra 2020, dalje v času gradnje ne bo mogoče parkirati pred zdravstveno postajo. Namesto parkirišča pred zdravstveno postajo bo 100 metrov zahodno urejeno novo začasno parkirišče (oranžno obarvano zemljišče, parc. št. 349/22, k. o. Dobračeva, gl. sliko).

Zaradi postavitve zaščitnih gradbenih ograj bo nekoliko daljša tudi pot od parkirišča do vhoda v zdravstveno postajo. Prosimo, da pri tem uporabljate pločnik in druge urejene površine, ki so namenjene za pešce. Intervencijska vozila in vozila z osebami, ki ne morejo hoditi ali zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo neposreden dostop do vhoda v zdravstveno postajo, bodo še naprej imela prost dovoz z vzhodne strani stavbe pri klančini.

Hvala za razumevanje.

Meni