Kaj je kineziologija? Predstavitev naše kineziologinje.

Nina istenič

Kineziologinja

Kineziologija je v najširšem pomenu veda o gibanju. Poimenovanje izhaja iz grškega izraza kinesis, ki pomeni gibanje, v praksi pa to pomeni proučevanje dejavnosti ljudi in njenega vpliva na zdravje, telesni fitnes in kakovost življenja posameznika. Čeprav je izraz na slovenskem področju še manj poznan in se je kineziologe v preteklosti večrat zamešalo s kinologi (strokovnjaki za pse), sinologi (strokovnjaki za Kitajsko) in fizioterapevti, se danes vedno več kineziologov pojavlja tudi v praksi.

Kineziolog je torej strokovnjak s področja gibanja človeškega telesa in lahko sodeluje v širokem spektru področij, kot so medicina, profesionalni šport, ergonomija, organizacija delovnih mest in postopkov, rehabilitacija … Ukvarja se tako z zdravo populacijo kot tudi s starejšimi osebami, osebami z nekaterimi kroničnimi boleznimi, poškodbami in okvarami gibal. Od drugih strokovnjakov s podobnih področij se loči predvsem v tem, da se ne ukvarja z zdravljenjem, temveč s pomočjo znanja s področja gibalnih sposobnosti (moči, gibljivosti, vzdržljivosti, ravnotežja, koordinacije) načrtuje, izpelje in analizira vadbo ob upoštevanju posameznikovih zdravstvenih omejitev. Cilj tako načrtovanega vadbenega procesa je ohranjati ali izboljšati posamzenikov telesni fitnes in preprečevati nastanek ali upočasnjevati nastanek določenih bolezneskih pojavov.

Kineziolog v ambulanti Arcus Medici se bo vključil v razširjeni tim družinskih zdravnikov na področju preventivnih intervencij s področja telesne zmogljivosti. Njegova področja delovanja bodo predvsem diagnostika posameznikovega gibalnega fitnesa (s pomočjo testne baterije Žirfit), svetovanje s področja telesne dejavnosti in vadbe in izvajanje slednjih v praksi. Upamo, da bomo s tem dodatnim korakom v zdravstveni preventivi lahko pripomogli k še bolj zdravem življenjskem slogu in kvaliteti življenja Žirovk in Žirovcev.

Kot kineziologinja bo v sklopu ambulante Arcus Medici delala Nina Istenič, ki se je izobraževala na dodiplomskem in nato magistrskem študiju Kineziologije na Fakulteti za šport v Ljubljani. Dosedanje izkušnje je nabirala pri delu z otroki, športniki in splošno populacijo, v sklopu česar je eno leto preživela tudi na Nizozemskem.

Za študij kineziologije se je odločila, ker je že od nekdaj navdušena nad športnimi dejavnostmi, ki so spodbudile njeno željo po razumevanju, kako se čim boljše pripraviti na tako športne kot tudi vsakdanje izzive. Verjame, da je vadba “čudžno zdravilo”, ki lahko izboljša naše zdravje in kvaliteto življenja na mnogih nivojih, če jo le znamo pravilno izkoristiti.