ANALIZA TELESNE SESTAVE

ANALIZA TELESNE SESTAVE

po metodi bioelektrične impendance

Analiza telesne sestave je preiskava, ki jo uporabljamo za ocenjevanje kvalitete telesne sestave. Ne zanima nas samo, kolikšna je posameznikova telesna masa, ampak tudi, kolikšen je delež posameznih gradnikov, ki sestavljajo človeško telo, kot so telesna voda, mišična masa, maščobna masa, visceralna maščoba, celična masa, minerali itd. Oceno telesne sestave v naši ustanovi izvajamo po metodi bioelektrične impendance (BIA), ki na podlagi različnih bioelektričnih lasnostih tkiv (upor, prevodnost, kapacitivnost) izračuna koncentracijo in lokacijo osnovnih komponent telesne sestave. Rezultat predstavlja pomemben del interdisciplinarne zdravstvenopreventivne obravnave.

Preiskavo izvajamo na tehtnici InBody 770, ki predstavlja vrh tovrstne tehnologije. Uporabljajo jo največji strokovnjaki s področja zdravstva, športa, filmske industrije. Preiskava je neinvazivna, traja 1 minuto in se izvaja v toplem, prijetnem prostoru pod vodstvom izobraženega strokovnjaka. Za doseganje natančnih rezultatov je potrebno slediti navodilom, ki jih dobite tukaj (link) ali jih prejmete ob obisku v ambulanti.

Rezultate meritve ob preventivnem pregledu analizira in interpretira zdravnik. Rezultati so osnova za natančno določitev zdravstvenega stanja posameznika, zlasti v kombinaciji z oceno telesne zmogljivosti (ŽIRfit) ter ostalimi preiskavami, ki so vključene v redni preventivni pregled (laboratorij, EKG, gleženjski indeks itd.). Pogosto povemo, da so rezultati odraz življenjskega sloga posameznika, na katerega v največji meri vplivajo telesna dejavnost, prehrana in stres, ter predstavljajo osnovo za nadaljnja svetovanja in ukrepe s področja telesne zmogljivosti (kineziolog) in prehrane (zdravnik, dietetik).

Cena preiskave je:

  • 50 eurov. Prva meritev z vključeno razlago in kratko svetovanje s strani zdravnika.
  • 30 eurov. Ob preventivnem pregledu ali vsaka naslednja meritev ali samo meritev brez interpretacije.

Na preiskavo se naročite po telefonu ali po elektronski pošti.

 

Arcus Medici