Arcus Medici | Trg svobode 9 | 4226 Žiri

Klic v sili : 112
  Kontakt : Jaka Strel dr. med. 0820 50 170 ali
Ivan Pecev dr. med. 0820 50 171

Za Paciente

Politika varstva osebnih podatkov – GDPR

Politika varstva osebnih podatkov

1.      Upravljavec

Uradno ime podjetja:  Zavod FITLAB, zavod za celostno zdravstveno in kineziološko obravnavo
Sedež podjetja: Partizanska 8A, 1370 Logatec
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik): Jaka Strel, dr. med.

2.      Podlage za obdelavo osebnih podatkov, nameni obdelave in obdobje hrambe

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi:

  • zakona (Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o zdravniški službi, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter nekaterih drugih specialnih zakonih s področja zdravstva),
  • vaše osebne privolitve (npr. sodelovanje v raziskavah, projektih…).

Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom zagotavljanja, varne, kakovostne, primerne in učinkovite zdravstvene oskrbe (v naši organizaciji ali pri drugem izvajalcu zdravstvene oskrbe, če boste tja napoteni ali tam nadaljevali zdravljenje), za katero ste se odločili. Potrebne podatke za opravljanje zdravstvene oskrbe pridobimo od vas (npr. opis težav in vzrokov zanje, pretekle bolezni in poškodbe ter njihovo zdravljenje, bolezni v družini, skrb za lastno zdravje in dejavniki tveganja, osebne, družinske in ekonomsko-socialne razmere…) ali nastanejo tekom izvajanja zdravstvene oskrbe (mnenja, izvidi, diagnostično gradivo in podobno, podatki, ustvarjeni pri zunanjih pogodbenih izvajalcih) ali jih pridobimo od drugih upravljavcev (npr. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – on line zdravstveno zavarovanje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje – informacijske rešitve eZdravja, drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, delodajalca ali drugega napotnega organa oziroma organizacije).

Podatki so del vaše redne zdravstvene dokumentacije v papirni in/ali elektronski obliki, ter se hranijo 10 let po smrti pacienta (najpomembnejša zdravstvena dokumentacija) oz. 15 let od nastanka za ostalo osnovno dokumentacijo.

Osebne podatke, pridobljene na podlagi vaše privolitve, hranimo do poteka namena obdelave oz. do vašega preklica privolitve. Svojo osebno privolitev lahko namreč kadarkoli prekličete, vendar to ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica. Po preklicu soglasja bomo vaše osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrisali. 

3.      Pravice posameznika

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

  • pravico do dostopa oz. seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (do vpogleda, prepisa ali fotokopije zdravstvene dokumentacije),
  • pravico do popravka,
  • pravico do izbrisa,
  • pravico do omejitve obdelave,
  • pravico do prekinitve obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu

Klopni meningoencefalitis je resna bolezen ki jo povzročajo virusi iz skupine arbovirusov. Bolezen se prenaša s pikom okuženega klopa in praviloma poteka dvofazno. Simptomi se pojavijo po približno 7-10 dni po piku klopa. Na mestu pika običajno ni vidnih izpuščajev. Prva faza je zelo podobna prehladnim obolenjem in sicer s simptomi kot so visoka vročina, glavobol, bolečine v sklepih in mišicah, splošna utrujenost. Druga faza se po navadi začne po kratkotrajnem izboljšanju (nekaj dni do 3 tedne) na kar se splošno stanje hitro poslabša. Pojavijo se simptomi prizadetosti možganovine in možganskih ovojnic, kot so: visoka vročina, hud glavobol, bruhanje, občutljivost na svetlobo, zatrdel vrat, omotičnost in zaspanost, v hujših primerih tudi nezavest in smrt.

Zdravljenje klopnega meningitisa je simptomatsko (lajšanje simptomov) bolezen pa lahko pusti trajne posledice kot so kronični glavobol, težave s koncentracijo, ohromelost in pareze.

Cepljenje je edini učinkoviti način za zaščito pred klopnim meningoencefalitisom. Je zakonsko regulirano in je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe z virusom klopnega meningoencefalitisa, ter za dijake in študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe. Priporočljivo je za vse osebe starejše od 1 leta ki bivajo ali so pogosto v endemskih področjih. Najbolj izpostavljena območja Slovenije so gorenjska, koroška ter osrednjeslovenska.

Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu meningitisu s prilagojenim odmerkom za otroke in odrasle. Bazično se cepi s tremi odmerki. Cepljenje s prvima dvema odmerkoma se priporoča v zimskih mesecih, da dosežemo zaščito pred začetkom sezone aktivnosti klopov.

Shema cepljenja:

  • Prvi odmerek
  • Drugi odmerek 1-3 mesece po prvem odmerku
  • Tretji odmerek je 9-12 mesecev po drugem odmerku

Prva revakcinacija je z enim odmerkom cepiva tri leta po tretjem odmerku. Naslednje revakcinacije so na pet let.

Cepljenje je načeloma neboleče. Na mestu vboda se lahko pojavi lokalna rdečina in bolečina, ki po nekaj dni spontano izzveni. Kot možen stranski učinek cepljena je lahko tudi rahlo zvišana telesna temperatura.

Cepljenje ne opravimo če posameznik preboleva akutno bolezen z vročinskimi simptomi ter pri osebah ki imajo dokazano alergijo na cepiva oz. sestavine cepiva.

ArcusMedici

Cepljenje proti gripi

Cepljenje priporočamo vsem, še posebej pa osebam s povečanim tveganjem za težji potek obolenja. To so osebe starejše od 65 let, osebe s kroničnimi obolenji srca in ožilja, kroničnimi obolenji dihal in presnove, vključno s sladkorno boleznijo, ter osebe z oslabelim imunskim sistemom, dojenčki in nosečnice. Pri teh lahko gripa poteka v težji obliki, zaradi poslabšanja osnovne bolezni pa pogosto zahteva bolnišnično zdravljenje.

Cepljenje proti sezonski gripi je relativno varno. Cepivo je mrtvo,  sestavljeno iz prečiščenih površinskih antigenov virusov, ki so pridobljeni na oplojenih kokošjih jajcih, in ne more povzročiti bolezni niti v blagi obliki. Stranski učinki cepljenja so redki in načeloma izginejo po parih dneh. Lahko se kažejo kot povišana telesna temperature, slabo počutje, bolečina in rdečina na mestu vboda.

Cepljenje odsvetujemo pacientom, ki so že imeli resnejše alergijske reakcije po cepivu proti sezonski gripi ter pacientom, ki imajo znane alergije na jajčne beljakovine.

Cena cepljenja je 7 evrov za starejše nad 65 let, paciente z določenimi kroničnimi boleznimi in nosečnice ter 14 evrov za ostale.

Pohvale in pritožbe

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Url. 15/08) (Povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200815&stevilka=455 ) lahko pacienti, ki menijo, da so jim bile kršene pacientove pravice, vložijo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Zahtevo lahko vložite ustno pri zdravniku Ivanu Pecevu, dr.med., spec., v kolikor je zahteva vložena zoper Jako Strela, oz. pri zdravniku Jaki Strelu, dr.med., spec., v kolikor je zahteva vložena zoper Ivana Peceva,dr. med., spec., v ordinacijskem času in po predhodnem naročilu preko spletne strani, elektronske pošte ali telefonske številke, ki so objavljene na spletni strani www.arcusmedici.si.

Zahtevo, ki mora vsebovati vse sestavine v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, lahko vložite tudi pisno po uradni pošti ali po elektronski pošti (kontaktni podatki so dostopni na spletni strani www.arcusmedici.si ).

Pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah vam lahko svetuje, pomaga ali vas zastopa zastopnik pacientovih pravic, Avgust Rebič, dosegljiv na elektronski naslov avgust.rebic@nijz.si ali v uradnih urah ob sredah od 12:00 do 20:00 ali četrtkih od 7:00 do 15:00 ure na tel. št. 04/ 201 71 09 (sreda in čertek od 13:00 do 15:00).