1. Sestanek: zdravje in telesna zmogljivost – možnosti za sodelovanje med zdravstvom in športom

 

Sodelovanje zdravstva, šolstva in športa je pomembno za uspešno doseganje ciljev na področju zdravstvene preventivne dejavnosti.  Končni cilj zdravstvene preventivne dejavnosti je boljše zdravje prebivalcev, ki se ga trudimo doseči s promoviranjem zdravega življenjskega sloga in individualnimi ali skupinskimi intervencijami.

Kaj je zdravje?

Lahko ga opišemo tudi kot sposobnost uspešnega prenašanja vsakodnevnih naporov in popolno uresničitev življenjskih možnosti, zato je pozitivno merilo stopnje zdravja tudi visoka raven telesnih sposobnosti. Ta v zrelejših letih omogoča ne samo užitek v izbrani dejavnosti, ampak nudi tudi podlago za funkcionalno telesno neodvisnost in družbeno povezanost posameznika.

S tem namenom smo dne 22.12.2016 v prostore Arcus Medici na posvet povabili posameznike s  področja kineziologije/športne vzgoje in fizioterapije, na katerem smo izmenjali mnenja in izpostavili probleme, s katerimi se srečujemo v svoji vsakdanji praksi.

Strinjali smo se, da je potrebno vzpostaviti model sodelovanja na področju zdravstveno preventivne dejavnosti, znotraj katerega bodo organizirani intervencijski programi in promocijske dejavnosti za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni (arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, mišično skeletne bolezni, debelost,..), ki po naših ocenah ogrožajo med 20-30% odraslih občanov. Potrebno bo vzpostavit sodelovanje z občino, šolstvom, gospodarstvom, lokalnimi športnimi in drugimi društvi in klubi, z namenom vzpostavitve mehanizmaki bo na nivoju lokalne skupnosti in posameznika spodbujal zdrav življenjski slog, omogočal ogroženim skupinam prebivalstva  izboljšanje telesne zmogljivosti in vzdrževanje zdravja, ter podaljševanje zdravih let življenja.

Ob zaključku smo se dogovorili, da bomo v letu 2017 pričeli s prvimi aktivnostmi in posvet ponovili v mesecu februarju.

 

Meni