Arcus Medici | Trg svobode 9 | 4226 Žiri

Klic v sili : 112
  Kontakt : Jaka Strel dr. med. 0820 50 170 ali
Ivan Pecev dr. med. 0820 50 171

Oznaka: zbornik

Predstavitev Zbornika

V ponedeljek, 24.10.2016, smo na Vrhniki v počastitev 90. letnice odprtja prvega zdravstvenega doma v Sloveniji v svet pospremili zbornik

TELESNA ZMOGLJIVOST ZA BOLJŠE ZDRAVJE IN POČUTJE – Vloga osnovnega zdravstva in lokalne skupnosti pri zagotavljanju ustrezne telesne zmogljivosti po vrhniškem modelu

Na prireditvi so bili ob gostitelju dogodka g. Stojanu Jakinu, županu Občine Vrhnika, prisotne tudi ministrica za zdravje,  Milojka Kolar – Celarc, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec – Brenčič, ter številni domači in tuji strokovnjaki s področja medicine, športa, psihologije in ekonomije.

Knjigo lahko naročite tukaj.

Več

Zbornik za preventivo

Knjigo lahko naročite tukaj.

Vse bolj se uveljavlja načelo, da je vsak evro, vložen v preventivo, dolgoročno najboljša naložba

Ministrstvo za zdravje, 2015.

 

Zmanjševanje smrtnosti in obolevnosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni in obvladovanje dejavnikov tveganja, ki izhajajo iz bioloških značilnosti, življenjskega sloga in psihosocialnih faktorjev, bi morala biti temeljna usmeritev zdravstvene politike in vsevladnega pristopa – od lokalne do globalne ravni.

Zdravje lahko opišemo tudi kot sposobnost uspešnega prenašanja vsakodnevnih naporov in popolno uresničitev življenjskih možnosti, zato je pozitivno merilo stopnje zdravja tudi visoka raven telesnih sposobnosti. Ta v zrelejših letih omogoča ne samo užitek v izbrani dejavnosti, ampak nudi tudi podlago za funkcionalno telesno neodvisnost in družbeno povezanost posameznika.

Zbornik je posvečen Svetovalnici za telesni in gibalni razvoj, ki je organizacijsko umeščena v Center za krepitev zdravja, novo obliko organiziranja preventivne zdravstvene dejavnosti v zdravstvenih domovih, ki se povezuje in koordinira dejavnost s partnerji iz lokalnega okolja (izobraževalne ustanove, društva, klubi, zavodi idr.). Predstavljeni model zdravstvene preventivne obravnave, s katerim smo v praktičnem preizkusu (izbor zdravstveno ogroženih pacientov; interdisciplinarna obravnava; v napotnici predstavljeni cilji, oblika, dejavnosti in opredeljeno začetno stanje; v praksi realiziran program terapevtske kineziološke vadbe; ugotavljanje zdravstvenega stanja in telesne zmogljivosti) dokazali izjemno pozitivne spremembe telesne zmogljivosti in kakovosti zdravja, je prestal stopnjo pilotnega preizkusa.

Svetovalnica je primer dobre prakse, pilotno pa je bila testirana v Zdravstvenem domu Vrhnika, z namenom okrepitve vloge osebnega zdravnika na področju spreminjanja življenjskega sloga, s poudarkom na telesni dejavnosti in športni vadbi ter merljivi uspešnosti.

Predlagani model, ki je bil v letu 2016 prepoznan kot model dobre prakse s strani Ekspertne skupine “Health-enhancing physical activity” (XG HEPA) Evropske komisije. Sledi tezi, da lahko integracija preventivnih zdravstvenih programov in sodelovanje z lokalno skupnostjo poveča dolgoročno uspešnost intervencij na področju spremembe življenjskega sloga.

Knjigo lahko naročite tukaj.

Več